6 клас

Думаю, зображення говорить саме за себе - на цій сторінці ми разом будемо з'ясовувати все, що не вдалося засвоїти на уроці, або, якщо і було все засвоєно, то тут можна дізнатися трішечки більше.

 

 

 

 

 

  О.С.Істер Математика, 6 

  Вивчаємо у І семестрі

Зміст навчального матеріалу
Тема 1. Подільність натуральних чисел (10 годин)
1
Повторення матеріалу, вивченого в 5 класі
2
Дільники та кратні натурального числа
3
Ознаки подільності на 2, 10 і 5
4
Ознаки подільності на 3 і 9
5
Прості та складені числа
6
Розкладання чисел на прості множники
7
Найбільший спільний дільник
8
Найменше спільне кратне
9
Розв’язування задач
10
Контрольна робота № 1
Тема 2. Звичайні дроби (30 годин)
11
Основна властивість дробу
12
Основна властивість дробу
13
Скорочення дробу
14
Скорочення дробу
15
Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника
16
Порівняння дробів
17
Порівняння дробів
18
Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
19
Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
20
Додавання та віднімання цілих і дробових чисел
21
Додавання та віднімання цілих і дробових чисел
22
Додавання та віднімання цілих і дробових чисел
23
Розв’язування задач
24
Контрольна робота №2
25
Множення звичайних дробів
26
Множення звичайних дробів
27
Множення звичайних дробів
28
Знаходження дробу від числа
29
Задачі на множення дробів
30
Взаємно обернені числа
31
Ділення звичайних дробів
32
Ділення звичайних дробів
33
Ділення звичайних дробів
34
Знаходження числа за його дробом
35
Знаходження числа за його дробом
36
Перетворення звичайних дробів на десяткові. Нескінчені періодичні десяткові дроби
37
Десяткові наближення звичайного дробу
38
Розв’язування задач на всі дії з дробами
39
Розв’язування задач
40
Контрольна робота № 3
Тема 3. Відношення і пропорції (24 години)
41
Відношення. Основна властивість відношення
42
Пропорція. Основна властивість пропорції
43
Пропорція. Основна властивість пропорції
44
Пряма пропорційна залежність
45
Масштаб
46
Поділ числа в поданому відношенні
47
Обернена пропорційна залежність
48
Відсоткове відношення двох чисел
49
Відсоткове відношення двох чисел
50
Відсоткові розрахунки
51
Розв’язування задач
52
Контрольна робота № 4
53
Ймовірність випадкової події
54
Ймовірність випадкової події
55
Ймовірність випадкової події
56
Коло. Довжина кола
57
Круг. Площа круга
58
Круговий сектор
59
Кругові та стовпчасті діаграми
60
Циліндр. Конус. Куля
61
Розв’язування задач
62
Контрольна робота № 5
63
Розв’язування задач
64
Розв’язування задач
 

Вивчаємо у ІІ семестрі

Зміст навчального матеріалу
Тема 4. Раціональні числа та дії з ними (64 години)
65
Додатні та від’ємні числа. Число 0
66
Координатна пряма
67
Протилежні числа
68
Цілі числа. Раціональні числа
69
Модуль числа
70
Модуль числа
71
Порівняння раціональних чисел
72
Порівняння раціональних чисел
73
Розв’язування задач
74
Контрольна робота № 6
75
Додавання раціональних чисел
76
Додавання раціональних чисел
77
Властивості додавання
78
Віднімання раціональних чисел
79
Віднімання раціональних чисел
80
Властивості віднімання
81
Розкриття дужок
82
Розкриття дужок
83
Розв’язування задач
84
Контрольна робота № 7
85
Множення раціональних чисел
86
Множення раціональних чисел
87
Властивості множення раціональних чисел
88
Властивості множення раціональних чисел
89
Степінь від’ємного числа з натуральним показником
90
Коефіцієнт
91
Розподільна властивість множення
92
Розподільна властивість множення
93
Зведення подібних доданків
94
Зведення подібних доданків
95
Ділення раціональних чисел
96
Ділення раціональних чисел
97
Ділення раціональних чисел
98
Ділення раціональних чисел
99
Розв’язування задач
100
Контрольна робота № 8
101
Рівняння. Основні властивості рівнянь
102
Рівняння. Основні властивості рівнянь
103
Рівняння. Основні властивості рівнянь
104
Розв’язування рівнянь
105
Розв’язування рівнянь
106
Розв’язування рівнянь
107
Розв’язування рівнянь
108
Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
109
Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
110
Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
111
Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
112
Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
113
Розв’язування задач
114
Контрольна робота № 9
115
Перпендикулярні прямі. Побудова перпендикулярних прямих
116
Перпендикулярні прямі. Побудова перпендикулярних прямих
117
Паралельні прямі. Побудова паралельних прямих
118
Паралельні прямі. Побудова паралельних прямих
119
Координатна площина
120
Координатна площина
121
Координатна площина
122
Координатна площина
123
Приклади графіків залежностей між величинами
124
Приклади графіків залежностей між величинами
125
Приклади графіків залежностей між величинами
126
Приклади графіків залежностей між величинами
127
Розв’язування задач
128
Контрольна робота № 10
Повторення і систематизація навчального матеріалу (12 годин)
129
Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами
130
Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами
131
Перетворення виразів
132
Перетворення виразів
133
Розв’язування текстових задач
134
Розв’язування текстових задач
135
Розв’язування задач геометричного змісту
136
Підсумкова контрольна робота
137
Узагальнення знань
138
Узагальнення знань
139
Узагальнення знань
140
Узагальнення знань

 Основний підручник 

До уроку 65.

 

 

До уроків 66-68

 

Додаткова література


Стадник Л. Г. Математика 6 клас: Комплексний зошит для контролю знань 

Немає коментарів:

Дописати коментар